Giấp phép lao động

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHẾP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHẾP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thành phần số lượng hồ sơ – Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016); – Giấy...