Giấp phép lao động

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động

Người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) vào làm việc tại Việt Nam thì phải có giấy phép lao động; trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động – xem chi tiết tại công việc “Đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép...

HỒ SƠ XIN CẤP THẺ TAM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ XIN CẤP THẺ TAM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động + Thành phần hồ sơ: a) Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu NA6 đối với cơ quan, tổ chức, NA7 đối với cá nhân); b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước […]

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các đơn vị có trụ sở chính ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. – Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo […]

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHẾP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHẾP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thành phần số lượng hồ sơ – Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016); – Giấy...