Quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật và có thể có người đại diện theo ủy quyền. Cùng thực hiện chức năng ủy quyền, nhưng người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền có gì khác nhau? Dưới đây, LUẬT HÙNG PHÚC xin gửi đến Quý...