Tài liệu tham khảo

Công cụ giải quyết tranh chấp: Doanh nghiệp FDI thêm “tự tin”

Công cụ giải quyết tranh chấp: Doanh nghiệp FDI thêm “tự tin”

Theo các chuyên gia, các dòng vốn đầu tư nước ngoài, các dòng chảy thương mại xuyên biên giới luôn rất “nhạy cảm” nên cần phải có giải pháp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các DN đã và đang đầu tư tại Việt Nam. 40% DN FDI đã lựa chọn trọng tài […]