Tài liệu tham khảo

ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có cần đăng ký chuyển giao công nghệ hay không? Nếu có thì thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ như thế nào?…Để giải đáp những thắc mắc về vấn đề này, Luật Hùng Phúc xin gửi đến các bạn nội dung công việc về đăng ký...

TỔNG HỢP 13 THAY ĐỔI TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2019

TỔNG HỢP 13 THAY ĐỔI TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2019

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, trong đó có 13 thay đổi nổi bật mà doanh nghiệp phải biết nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc khi đăng ký kinh doanh. STT Nội dung thay đổi Quy định Công việc […]

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI MẶT

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI MẶT

Bất kỳ một doanh nghiệp nào ra đời, đều mang trong mình sứ mệnh và phải thực thi các chiến lược, để đạt được các mục tiêu hàng đầu đó là: Tạo ra những sản phẩm chất lượng và thu về lợi nhuận tối đa. Muốn hoàn thành tốt những sứ mệnh của mình, Doanh […]

KPI và doanh nghiệp – Phần 1. Khái quát

KPI và doanh nghiệp – Phần 1. Khái quát

Như Matsushita Konosuke – Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật từng khẳng định: “Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người”, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp sao cho hiệu quả luôn là một trong những nan đề đối với người lãnh đạo, dù là doanh...