KPI và doanh nghiệp – Phần 1. Khái quát

KPI và doanh nghiệp – Phần 1. Khái quát

Như Matsushita Konosuke – Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật từng khẳng định: “Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người”, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp sao cho...

Tài liệu tham khảo

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Trong các quan hệ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sẽ không thể nào tránh khỏi các tranh chấp mặc dù không hề mong muốn nó xảy ra. Việc nắm rõ các ưu điểm và nhược điểm của các phương thức giải quyết sẽ phần nào giúp Doanh nghiệp chọn lựa được phương thức giải...

Phân biệt Chi nhánh và Công ty con

Phân biệt Chi nhánh và Công ty con

Sau một thời gian hoạt động, các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh. Một trong các hình thức mở rộng phạm vi kinh doanh đó là thành lập chi nhánh hoặc công ty con. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn chưa phân biệt được 02 loại hình này và […]

Công cụ giải quyết tranh chấp: Doanh nghiệp FDI thêm “tự tin”

Công cụ giải quyết tranh chấp: Doanh nghiệp FDI thêm “tự tin”

Theo các chuyên gia, các dòng vốn đầu tư nước ngoài, các dòng chảy thương mại xuyên biên giới luôn rất “nhạy cảm” nên cần phải có giải pháp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các DN đã và đang đầu tư tại Việt Nam. 40% DN FDI đã lựa chọn trọng tài […]