HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; chứ không phải...

Thủ tục đăng ký, kê khai thuế

Làm thế nào để mở tại khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Làm thế nào để mở tại khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần liên hệ các Ngân hàng thương mại hoặc Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để tiến hành mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp mình. Các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản thực hiện...

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp

Chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp; bao gồm các giấy tờ sau: 1. Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC); […]