Thuế bảo về môi trường

Chính thức: Tăng kịch khung thuế BVMT đối với xăng từ 01/01/2019

Chính thức: Tăng kịch khung thuế BVMT đối với xăng từ 01/01/2019

Ngày 26/9/2018, UBTVQH ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa, Nguồn Internet) Theo đó, tăng kịch khung mức thuế bảo vệ môi trường của các loại hàng hóa sau đây kể từ ngày 01/01/2019 (Khung thuế được quy định tại Luật thuế bảo...