Thuế giá trị gia tăng

Giải đáp nhiều vướng mắc về thuế tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

Giải đáp nhiều vướng mắc về thuế tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5914/TCHQ-TXNK giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế XNK, thủ tục hải quan tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Đơn cử như: Tại Khoản 49 Điều 1: – Vướng mắc: Trường hợp DN bán, tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa là nguyên...

Nộp tờ khai thuế GTGT 2018

Nộp tờ khai thuế GTGT 2018

Các doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT) theo Tháng hoặc theo Quý. Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống là đối tượng khai thuế GTGT theo quý. Đặc biệt, […]