Thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc hai nơi

Tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc hai nơi

Theo pháp luật về lao động thì một cá nhân có quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau, miễn là đảm bảo thực hiện được đầy đủ các nội dung đã giao kết. Vậy thì đối với doanh nghiệp, khi chi trả thu nhập thì tính […]

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

Khi nào cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải tự quyết toán với cơ quan thuế? Thủ tục, hồ sơ khai quyết toán với cơ quan thuế gồm những tài liệu gì? Đây luôn là vấn đề mà người lao động lo ngại khi cứ đến mùa quyết toán thuế. Trong […]