Chính sách mới

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 30/6/2024

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 30/6/2024

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 30/6/2024 Cụ thể ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đáng chú ý theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) (tức xuống 8%)...

Luật Nhà ở 2023 sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay

Luật Nhà ở 2023 sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay

1. Quốc hội thông qua Luật Nhà ở 2023 Sáng Thứ 2 ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở 2023 (tỉ lệ 85,63% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua). Luật Nhà ở 2023 (gồm 13 Chương, 198 Điều) sẽ thay thế […]

CSGT không còn công khai kế hoạch tuần tra giao thông từ 15/9/2023

CSGT không còn công khai kế hoạch tuần tra giao thông từ 15/9/2023

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Trước đây, theo quy định tại Thông...

Từ 15/9/2023, được xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID thay giấy tờ giấy khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ?

Từ 15/9/2023, được xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID thay giấy tờ giấy khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ?

Người dân được xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID thay giấy tờ giấy khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ? Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm...