Chính sách mới

Từ 30/5/2023, giáo viên tiểu học, THCS hạng I không cần có bằng thạc sĩ

Từ 30/5/2023, giáo viên tiểu học, THCS hạng I không cần có bằng thạc sĩ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên. Trước đây, tại các Thông tư 02, 03 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu […]

Siết chặt trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Đề xuất)?

Siết chặt trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Đề xuất)?

Căn cứ Điều 137 Dự thảo Luật Đất đai quy định về dự thảo về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy...

NHNN giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 5%/năm

NHNN giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 5%/năm

Ngày 14/3/2023, NHNN ban hành Quyết định 313/QĐ-NHNN và Quyết định 314/QĐ-NHNN về điều chỉnh một số mức lãi suất điều hành. 1. Giảm lãi suất tái chiết khấu xuống 3.5%/năm Quyết định 313/QĐ-NHNN Theo đó, giảm một số mức lãi suất điều hành sau: – Giảm lãi suất tái...

Đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 2023

Đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 2023

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Quốc hội cũng đã chốt thời điểm thực hiện chính sách tăng lương cơ sở và một số khoản trợ cấp, phụ cấp. 1. Chính sách tăng lương […]