Tư vấn kế toán – thuế

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN 2024 theo...

Lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí không?

Vấn đề lãi vay có chịu thuế GTGT, có được tính vào chi phí không...

Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật

Chứng từ kế toán là một khái niệm rất hay xuất hiện trong quản lý...

MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP NĂM 2021

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,...

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho nhiều đối tượng

Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc...

07 KHOẢN CHI BỊ KHỐNG CHẾ ĐỊNH MỨC KHI XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THƯỜNG GẶP

  Dưới đây là 07 khoản chi phí bị khống chế hạn mức khi xác...

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về...

THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHỮNG KHOẢN NÀO ĐƯỢC TÍNH GIẢM TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế....

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

Hóa đơn VAT hay còn gọi là hóa đơn đỏ là một loại chứng từ...

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng...

.
.
.
.