Thủ tục chuyển đổi, điều chỉnh, chấm dứt, giải thể DAĐT

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các...

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều lý do mà chủ đầu tư quyết...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài có...

Thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Văn phòng Luật sư Hùng Phúc gửi tới các bạn trình tự các bược thực...

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự...

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động của...

.
.
.
.