Văn bản pháp luật

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu...

THỜI HẠN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao...

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 17/6, dưới sự...

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Từ khi thành lập đến khi đi vào hoạt động hoặc thậm chí chấm dứt...

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC TẠM NGỪNG KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 19 ?

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường, Nhà...

BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM 205 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Có thể thấy trong năm 2019, 2020, Bộ Công Thương là Bộ tiên phong trong...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

“Công ty mẹ – công ty con” là khái niệm dùng để chỉ một tổ...

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 16/08/2019) về hỗ...

Một vài hợp đồng bắt buộc phải công chứng, chứng thực mà doanh nghiệp cần biết

Trên thực tế, có một số văn bản, giấy tờ, hợp đồng mà luật yêu...

.
.
.
.