Theo dòng thời sự pháp lý

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh rất nhiều rủi ro pháp lý. Theo xu hướng hiện nay, các doanh nghiệp thường lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên. Vậy tại sao dịch vụ này lại được ưu tiên lựa chọn, Tư […]

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong CTCP, quyết định các công việc liên quan tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông hoạt động và đưa ra các quyết định theo […]

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về thủ tục phân chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất và sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bài viết dưới đây, Văn phòng luật sư Hùng Phúc xin giải đáp […]

NHỮNG THỦ TỤC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NGAY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG THỦ TỤC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NGAY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập doanh nghiệp, có rất nhiều công việc doanh nghiệp cần thực hiện ngay. Chủ yếu những công việc này liên quan tới cơ quan thuế. Để biết chi tiết hơn về những công việc cần làm, Luật Hùng Phúc xin gửi tới Quý độc giả nội dung bài viết liên quan […]

NGƯỜI DÂN CẦN LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ DO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19?

NGƯỜI DÂN CẦN LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ DO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19?

Thời gian vừa qua dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 quy định cụ thể về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch...