HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC SANG TÊN SỔ ĐỎ 2019

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC SANG TÊN SỔ ĐỎ 2019

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay sang tên Sổ đỏ là giao dịch diễn ra hàng ngày. Trong bài viết này, LuatHungPhuc sẽ hướng dẫn chi tiết quý khách hàng về các bước sang tên Sổ đỏ 2018. Bước...

Theo dòng thời sự pháp lý

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ  TƯ VẤN PHÁP LUẬT

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 16/08/2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, những doanh nghiệp này có thể được hỗ trợ nếu sử dụng dịch vụ pháp lý cho những vướng mắc liên quan đến hoạt động sản...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Hộ gia đình, cá nhân có đất đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vậy thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì và...

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở […]

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Khiếu nại đất đai là một trong những quyền của người sử dụng đất, cũng là khiếu nại thường gặp nhiều. Vậy pháp luật quy định thế nào về đất đai? Căn cứ Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 quy định khiếu nại đất đai gồm các nội dung sau:  Người sử...

QUYỀN ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

QUYỀN ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

Cán bộ, công chức, viên chức là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên nếu muốn kiếm thêm thu nhập bằng hình thức kinh doanh bên ngoài thì vẫn có thể được phép kinh doanh. Đối tượng làm việc tại cơ quan nhà...