Công thức tính tiền sử dụng đất chung cư

Công thức tính tiền sử dụng đất chung cư

Dưới đây là cách tính tiền sử dụng đất của các chung cư là nhà ở thương mại và chung cư là nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. 1. Tiền sử dụng đất là gì? Tiền sử dụng đất...

Theo dòng thời sự pháp lý

Điều kiện kinh doanh bánh trung thu tự làm

Điều kiện kinh doanh bánh trung thu tự làm

Cơ sở kinh doanh bánh trung thu tự làm phải đáp ứng các điều kiện về chỉ tiêu kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn quốc gia và thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm bánh trung thu. 1. Đáp ứng được chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh trung thu Theo Quyết định số 2169/QĐ-BKHCN thì bánh...

Tổng hợp 09 điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tổng hợp 09 điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai 2013 đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó, có một số điểm mới nổi bật như bỏ khung giá đất, sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ,… 1. Sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ Ngoài...

Bỏ khung giá đất và nhiều điểm mới về bảng giá đất

Bỏ khung giá đất và nhiều điểm mới về bảng giá đất

Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến sẽ thay thế cho Luật Đất đai 2013 . Theo khoản 2.4 Mục IV Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương, đã đặt ra nhiệm vụ bỏ khung giá đất, có cơ chế,...

Thủ tục làm lại căn cước công dân khi bị mất

Thủ tục làm lại căn cước công dân khi bị mất

Người dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân (CCCD) có thể đề nghị cấp lại tại cơ quan Công an có thẩm quyền nơi mình đang cư trú. Sau đây là trình tự, thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân.