Theo dòng thời sự pháp lý

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc, người chưa thành niên thì có được tham gia ký kết hợp đồng lao động để làm việc cho doanh nghiệp đó hay không. Thực tế pháp luật có cho phép doanh nghiệp được sử dụng người lao động là người chưa thành niên, tuy nhiên có nhiều quy định...

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể tặng cho quyền sử dụng đất. Để có thể tặng […]

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

Hiện nay có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thắc mắc liệu rằng họ có thể được cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất đối với thửa đất đó không. Mời các bạn độc giả quan tâm tới cấp...