Thành viên và Cộng sự

849c2da881927bcc2283

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư điều hành – Trưởng văn phòng

16bdaa44ed7e17204e6f8
Bà Đào Thị Khánh Hòa Chuyên viên tư vấn

6bae1fbc5886a2d8fb975
Bà Nguyễn Thị Thu Phương Luật sư tranh tụng
05472c7d65479f19c6562
Bà Nguyễn Thị Thi

Chuyên viên tư vấn

 

 

Trợ lý luật sư

971cd92c9e1664483d076Ông Đỗ Gia Thiệp
Chuyên viên tư Vấn
5485218368b992e7cba8Bà Nguyễn Thị Hải Yên
Chuyên viên tư vấn đất đai
A87b68452f7fd5218c6e4Bà Dương Thị Ngọc Ánh
Trợ lý luật sư
0f4c1861515bab05f24a3 Nguyễn Thu Trang
Trợ lý Luật Sư
 Tim2003

Ông Nguyễn Văn Thành
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực tài chính, thuế, kế toán doanh nghiệp

 Tim1959

Bà Phạm Thị Mai Trang
Kế Toán Văn Phòng

 

 Tim1983

Bà Nguyễn Thị Thảo
Chuyên viên tư vấn pháp lý

 

Cong Su Chin

Ông Lương Văn Chín
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực thuế, tài chính