Thành viên và Cộng sự

Luật Sư Lâm Quang Ngọc

Luật sư Lâm Quang Ngọc

Giám Đốc

Luật Sư Đào Thị Khánh HòaBà Đào Thị Khánh Hòa
Luật sư
Luật Sư Đỗ Gia Thiệp Ông Đỗ Gia Thiệp
Luật sư
Luật Sư Nguyễn Thị ThiBà Nguyễn Thị Thi
Luật sư
Trần Thị BanÔng Lê Văn Thành
Luật sư
Luật Sư Chu Hải ĐăngÔng Chu Hải Đăng
Luật sư
Bà Nguyễn Thị Thủy ChungBà Nguyễn Thị Thủy Chung
Luật sư
Bà Lê Thu TrangBà Lê Thu Trang
Luật sư
Trần Thị Ban Bà Trần Thị Ban
Luật sư
Tạ Thị HòaBà Tạ Thị Hoa
Chuyên viên pháp lý
Đinh Thị NgânBà Đinh Thị Ngân
Chuyên viên pháp lý