Doanh nghiệp

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Hiện nay, hội nhập kinh tế phát triển đã kéo theo sự gia tăng việc trao đổi hàng hóa, thương mại giữa các quốc gia. Điều này, khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa, thương mại. Để nắm bắt […]

Bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng tài sản của công ty

Bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng tài sản của công ty

Trong quá trình làm việc, đôi khi vì thiếu cẩn thận mà người lao động làm hư hỏng tài sản của doanh nghiệp mình. Dù là sơ suất và không ai mong muốn hậu quả xảy ra, nhưng người lao động vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà mình gây ra. Đây […]

Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật và có thể có người đại diện theo ủy quyền. Cùng thực hiện chức năng ủy quyền, nhưng người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền có gì khác nhau? Dưới đây, LUẬT HÙNG PHÚC xin gửi đến Quý...

Phải làm gì để Công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa…?

Phải làm gì để Công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa…?

Công bố hợp quy là họat động bắt buộc. Đó là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 1. Tổ chức chứng nhận hợp quy Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận...