NHỮNG LƯU Ý KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

NHỮNG LƯU Ý KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do, doanh nghiệp muốn thay đổi tên của mình. Vậy khi thay đổi tên công ty doanh nghiệp cần lưu ý những gì: –  Trước khi thay đổi tên công ty, cần...

Doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. 1. Thủ tục mua bán sáp […]

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù...

Sự khác nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

Giữa hai hình thức chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, mỗi một hình thức lại có những ưu điểm riêng và được quy định cụ thể tại các Điều 198 và Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp đều là thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp và...

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài mới nhất 2022

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài mới nhất 2022

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. 1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài Nhà […]

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản...