Doanh nghiệp

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta thường nghe tới vốn điều lệ và vốn pháp định khi quyết định thành lập công ty. Vậy vốn điều lệ và vốn pháp định có gì giống và khác nhau? Bài viết sau sẽ làm rõ hai khái niệm này: 1. Vốn điều lệ Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, […]

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CON DẤU CÔNG TY ĐÚNG PHÁP LUẬT

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CON DẤU CÔNG TY ĐÚNG PHÁP LUẬT

Mỗi công ty đều có con dấu riêng, đây được coi là công cụ và là tài sản của doanh nghiệp. Mọi biên bản, hợp đồng, giao dịch của công ty đều phải đóng dấu mới có giá trị pháp lý. Do đó việc quản lý, sử dụng con dấu công ty cần tuân thủ […]

16 GIAO DỊCH MÀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI HỐI

16 GIAO DỊCH MÀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI HỐI

Mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam đều không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp dưới đây doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng ngoại hối. Ngoại hối không phải chỉ có ngoại tệ mà còn bao gồm nhiều hình thức khác nhau được quy định tại...

CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Khi một doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn rất dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong việc quản lý. Để đảm bảo doanh nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn một trong hai hình thức chia, tách doanh […]

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ  TƯ VẤN PHÁP LUẬT

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 16/08/2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, những doanh nghiệp này có thể được hỗ trợ nếu sử dụng dịch vụ pháp lý cho những vướng mắc liên quan đến hoạt động sản...