Doanh nghiệp

TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

 Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động.  Tiền thưởng Tết có thể được tính vào chi phí được trừ và là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.  Tiền thưởng Tết không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Doanh nghiệp có bắt buộc...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

“Công ty mẹ – công ty con” là khái niệm dùng để chỉ một tổ hợp các công ty có mối quan hệ với nhau về sở hữu, độc lập về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi […]

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NHỮNG VIỆC SAU KHI  THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM NHỮNG VIỆC SAU KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Ngày nay nhiều có rất nhiều doanh nghiệp thuê địa điểm để làm văn phòng, trụ sở chính. Trong trường hợp doanh nghiệp và chủ sở hữu địa điểm cho thuê không ký tiếp hợp đồng thuê nữa có nghĩa là doanh nghiệp phải chuyển đến một nơi khác để tiếp tục hoạt động....

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG  CÔNG TY CỔ PHẦN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong công ty cổ phần những người góp vốn vào công ty được gọi là cổ đông. Cổ đông là người thành lập công ty gọi là cổ đông sáng lập. Vì là người thành lập ra công ty nên cổ đông sáng lập có những quyền và nghĩa vụ riêng biệt mà không phải […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có sự phát triển nhất định, thường có xu hướng mở rộng địa bàn hoạt động để mở rộng thị trường. Một trong những cách thức mở rộng đó chính là thành lập chi nhánh. Vậy khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần quan tâm...