Văn bản pháp luật

06 trường hợp không cho hưởng án treo từ 10/5/2022

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị...

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÁN TREO

Văn phòng Luật sư Hùng Phúc xin trình bày với các bạn về điều kiện...

Nghĩa vụ quân sự 2019: Nhiều điểm mới trong tiêu chuẩn tuyển quân

Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, trong năm 2019, sẽ gọi công dân nhập...

.
.
.
.