Dân sự

Thừa kế thế vị và phân chia di sản thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị và phân chia di sản thừa kế thế vị

Chào luật sư, theo như tôi được biết thì ngoài các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người thừa kế chết cùng thời điểm với người để lại di sản thừa kế thì di sản thừa kế sẽ được chuyển cho người thừa kế thế vị. Mong luật sư...

Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

Văn bản phân chia di sản thừa kế với tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng thì mới có hiệu lực, làm căn cứ để để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản […]