Dân sự

Thực hiện và bảo vệ quyền dân sự được quy định như thế nào?

Thực hiện và bảo vệ quyền dân sự được quy định như thế nào?

Phân tích quy định về thực hiện và bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, tổ chức được quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Dưới đây là quy định chi tiết 1. Thực hiện quyền dân sự Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình, không được […]

4 vấn đề cần lưu ý để hiểu về cách chia thừa kế theo pháp luật

4 vấn đề cần lưu ý để hiểu về cách chia thừa kế theo pháp luật

Trước tiên, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế khi đáp ứng các điều kiện và tuân theo trình tự quy định của pháp luật. 1.  Trường hợp tài sản của một người qua đời sẽ được chia theo quy định của pháp luật: + Qua đời nhưng không để lại […]

Có được phép thanh toán hợp đồng bằng ngoại tệ?

Có được phép thanh toán hợp đồng bằng ngoại tệ?

Hiện nay, khi nền kinh tế mở cửa, các giao dịch giữa doanh nghiệp Việt Nam với người nước ngoài trở nên phổ biến. Có nhiều người thắc mắc, có thể thanh toán những hợp đồng này bằng ngoại tệ hay không? 1. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Theo quy định tại...