Dân sự

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ ĐẤT NHƯNG CHƯA THANH TOÁN ĐỦ TIỀN CHO BÊN BÁN ?

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ ĐẤT NHƯNG CHƯA THANH TOÁN ĐỦ TIỀN CHO BÊN BÁN ?

Tình huống: Tôi là chủ sử dụng mảnh đất 150m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010. Đến năm 2016, tôi có bán cho vợ chồng ông B với giá chuyển nhượng 5.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, vợ chồng ông B mới thanh toán cho tôi số tiền là 3.000.000.000 đồng...

THỦ TỤC KHIẾU NẠI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

THỦ TỤC KHIẾU NẠI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Khiếu nại trong tố tụng dân sự là gì? Theo khoản 1 Điều 499 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi […]

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

Trong quá trình hội nhập, càng ngày có càng nhiều tổ chức, cá nhân, nước ngoài đến làm việc, đầu tư, kinh doanh và cư trú tại Việt Nam; số lượng các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, sinh sống cũng ngày một gia tăng theo thời […]

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, do vậy thường được các bên sử dụng khi tiến hành giao kết hợp đồng . Đây là một loại giao dịch khá thông dụng để bảo đảm việc chuyển nhượng, mua bán những tài sản có giá...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại trong tình thế đó gây ra. Trường hợp nếu thiệt hại vượt quá tình thế cấp thiết thì cần phải bồi thường. Như vậy câu hỏi đặt ra...