Đầu tư

BỘ BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

BỘ BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Sau đây, LUẬT HÙNG PHÚC tổng hợp gửi đến Quý thành viên bộ 16 biểu mẫu nhà đầu tư sử dụng khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam:   STT Mẫu văn bản và căn cứ áp dụng Ký hiệu Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư 1 Văn bản […]

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam là một trong những cách thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác, tuy nhiên phải đáp ứng một số điều kiện và không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động. 1. Điều kiện chuyển nhượng dự...

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 1. Trình tự thực hiện Bước1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về việc ngừng hoạt động. Bước 2: Ban quản lý ghi nhận tình trạng […]