Đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý. 1. Trình tự thực hiện – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. – Bước 2: […]

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Bước 2: Trong...

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp. 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. […]

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Ảnh minh họa, Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Hồ sơ nộp trực tiếp: Doanh nghiệp nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban...

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Hiện nay, hội nhập kinh tế phát triển đã kéo theo sự gia tăng việc trao đổi hàng hóa, thương mại giữa các quốc gia. Điều này, khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa, thương mại. Để nắm bắt […]