Thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

Thực tế vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải thay đổi địa điểm của dự án đầu tư. Việc thay đổi, xác định địa điểm dự án đầu tư nắm giữ vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất...

Đầu tư

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây: – Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;- – Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; –...

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều lý do mà chủ đầu tư quyết định chuyển nhượng lại dự án đầu tư của mình. Đặc biệt, trong xu hướng hiện nay, việc luân chuyển các dự án đầu tư được diễn ra phổ biến và thường xuyên hơn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp...

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 Về đối tượng được hỗ trợ đầu tư: Không phải nhà đầu tư nào cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư mà chỉ một số đối tượng sau được hỗ trợ đầu tư bao gồm: – Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Doanh nghiệp công nghệ cao – Doanh nghiệp khoa học và […]

DÒNG VỐN FDI VÀ DDI ĐẦU TƯ TẠI TỈNH VĨNH PHÚC QUÝ I/2020  CHẢY CHẬM

DÒNG VỐN FDI VÀ DDI ĐẦU TƯ TẠI TỈNH VĨNH PHÚC QUÝ I/2020 CHẢY CHẬM

Năm 2020, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút 550 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án DDI. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng và triển khai Chương trình xúc tiến […]