Thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

Luật Hùng Phúc 8 lượt xem Đầu tư

Thực tế vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải thay đổi địa điểm của dự án đầu tư. Việc thay đổi, xác định địa điểm dự án đầu tư nắm giữ vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của dự án. Luật Hùng Phúc xin chia sẻ bài viết “Thủ tục thay đổi dự án đầu tư” để khách hàng tham khảo.

thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư
Thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

1. Thay đổi địa điểm dự án đầu tư trong trường hợp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà địa điểm thực hiện dự án thay đổi, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Hồ sơ thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư gồm:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư như sau:

*Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

–  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

*Đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

3. Xử lý vi phạm trong trường hợp không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết. Mọi thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.