Đất đai

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, quỹ đất ở tại các thành phố đang dần bị thu hẹp, do vậy, không ít người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở. Để thực hiện được điều này, người sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền ra Quyết...

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ 1. Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. 2. Đất thương mại, dịch vụ là gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 153, Luật đất đai 2013 thì Đất thương mại,...

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT?

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT?

Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý nên để sự quản lý ấy có hiệu quả thì phải có những quy định cụ thể để làm ổn định tình trạng sử dụng đất, cũng như xử lý trường hợp chiếm dụng đất trái phép. Ở bài viết này, […]

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ của Nhà nước, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… nên không phải ai cũng có...

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Luật đầu tư 2020. Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Điều 58, Luật đất đai 2013 […]