Đất đai

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

Hiện nay có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thắc mắc liệu rằng họ có thể được cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất đối với thửa đất đó không. Mời các bạn độc giả quan tâm tới cấp...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhưng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 thì vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử...

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

Để đảm bảo quyền của mình đối với khiếu nại liên quan đến đất đai, chúng ta cần nắm rõ thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại. Luật Hùng Phúc xin gửi tới Qúy độc giả bài viết liên quan đến thủ tục giải quyết...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

Khiếu nại đất đai là quyền lợi của người sử dụng đất khi biết được quyết định hoặc hành vi hành chính của người có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng đất của mình. Để xác định được đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai phải xác...

KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI

KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI

Khiếu nại đất đai là biện pháp mà người sử dụng đất có thể sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để biết thêm thông tin về điều kiện thực hiện quyền khiếu nại đất đai mời Bạn đọc tham khảo bài viết sau để có thể hiểu rõ […]