Đất đai

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. 1. Quy định pháp luật về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định...

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỎ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỎ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai thì các trường hợp sau đây người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: – Người sử dụng đất có các loại...

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bước 1: Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện dưới đây: – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Đất không có tranh chấp; – Quyền sử dụng đất không bị...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

1. Trình tự thực hiện– Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. – Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau: + Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài […]

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bước 1: Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện dưới đây: – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Đất không có tranh chấp; – Quyền sử dụng đất không...