Đất đai

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đăng ký biến động có thể phát sinh những rủi ro pháp lý nào?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đăng ký biến động có thể phát sinh những rủi ro pháp lý nào?

Theo quy định pháp luật Đất đai, sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp vì lý...

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Khi đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp và các quyền...

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Thời gian gần đây tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập khi đất quốc phòng an ninh nằm xen kẹt với đất lao động, sản xuất về việc có hay không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết số 132/2020/QH14 nhằm […]

GIẢI ĐÁP 4 THẮC MẮC THƯỜNG GẶP VỀ QUY HOẠCH TREO

GIẢI ĐÁP 4 THẮC MẮC THƯỜNG GẶP VỀ QUY HOẠCH TREO

Hiện chưa có định nghĩa chính xác về quy hoạch treo trong luật quy hoạch hiện hành. Tuy nhiên, có thể hiểu là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau, đã […]