SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ?

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (Khoản 1...

Thuế

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC GIẢM THUÊ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC GIẢM THUÊ THU NHẬP CÁ NHÂN

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người dân trước những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn,dịch bệnh,…Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ người dân về thuế thu nhập cá nhân. Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ với quý bạn...

NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG...