Thuế

Một số ưu đãi đầu tư doanh nghiệp được hưởng

Một số ưu đãi đầu tư doanh nghiệp được hưởng

Doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi khi thực hiện đầu tư nếu đáp ứng được các điều kiện pháp luật quy định. Để hiểu rõ hơn các điều kiện và lợi ích ưu đãi, mời quý thành viên tham khảo bài viết dưới đây:   Các loại ưu đãi đầu tư   Ưu đãi […]

Trong tháng 12/2018: Dân kế toán, nhân sự cần làm 06 việc sau

Trong tháng 12/2018: Dân kế toán, nhân sự cần làm 06 việc sau

LUẬT HÙNG PHÚC trân trọng gửi đến quý thành viên 06 công việc mà dân kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 12/2018. 1. Thông báo tình hình biến động lao động: Thông báo trước ngày 03/12/2018 Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015. 2. Nộp hồ...

Bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư về thuế từ ngày 01/12/2018

Bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư về thuế từ ngày 01/12/2018

Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sau đây: 1. Thông tư 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 hướng dẫn về thuế xuất...

Tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc hai nơi

Tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc hai nơi

Theo pháp luật về lao động thì một cá nhân có quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau, miễn là đảm bảo thực hiện được đầy đủ các nội dung đã giao kết. Vậy thì đối với doanh nghiệp, khi chi trả thu nhập thì tính […]

Chính thức: Tăng kịch khung thuế BVMT đối với xăng từ 01/01/2019

Chính thức: Tăng kịch khung thuế BVMT đối với xăng từ 01/01/2019

Ngày 26/9/2018, UBTVQH ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa, Nguồn Internet) Theo đó, tăng kịch khung mức thuế bảo vệ môi trường của các loại hàng hóa sau đây kể từ ngày 01/01/2019 (Khung thuế được quy định tại Luật thuế bảo...