Tài liệu tham khảo

KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

Hiện nay, còn quan điểm khác nhau trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn...

GIÁM ĐỊNH ĐỘ TUỔI CỦA TRẺ EM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thứ nhất, trường hợp cần giám định độ tuổi của trẻ em: Khoản 2 điều...

2 Các bình luận

XỬ PHẠT HÀNH VI TUNG TIN SAI SỰ THẬT “MÙA COVID-19”

Hành vi tung “tin giả” (thông tin bịa đặt,sai sự thật) trên thực tế đã...

BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS 2015 VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ

Sau khi nghiên cứu điều 272 BLTTHS 2015 về thẩm quyền của Tòa án quân...

THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ KÉO DÀI BAO LÂU?

Trong vụ án hình sự không chỉ bị can, bị cáo và gia đình của...

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Đánh bạc ăn thua bằng hiện vật diễn ra ngày càng phổ biến hằng ngày...

THỦ TỤC KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Kháng cáo là việc người có quyền yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp...

TỘI CƯỚP TÀI SẢN QUY ĐỊNH TRONG BLHS 2015

Hiện nay, tội phạm hình sự ngày càng gia tăng, trong đó không thể không...

.
.
.
.