Thương mại

Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Rủi ro trong hợp đồng mua bán là những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hóa. Rủi ro đó có thể do lỗi chủ quan của con người hoặc do các hiện tượng khách quan gây nên (do thời tiết, do tai nạn bất ngờ, do tính chất của hàng hóa,…). Những rủi ro đó có thể gây ra...

Chính sách mới về thương mại, đấu thầu có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới về thương mại, đấu thầu có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới nào về đấu thầu, thương mại bắt đầu có hiệu lực thi hành? 1. Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera là nội dung quy định tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày...

Chính sách thương mại nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

Chính sách thương mại nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

Kể từ tháng 08/2022, nhiều chính sách về thương mại bắt đầu hiệu lực, điển hình một số chính sách nổi bật dưới đây: 1. Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Về quản lý đồng tiền...

Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

1. Trọng tài thương mại là gì? Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại quy định: “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.” Trọng tài chỉ giải quyết tranh...

Những điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại

Những điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại

Hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày càng trở nên sôi động và nhộn nhịp, theo đó Hợp đồng thương mại dần trở nên đa dạng và phức tạp. Kéo theo đó những tranh chấp về Hợp đồng thương mại có xu hướng ngày càng gia tăng. Làm cách nào […]