Pháp nhân thương mại được miễn hình phạt trong trường hợp nào?

Lượt xem: 176

Theo quy định pháp luật, pháp nhân thương mại được miễn hình phạt trong trường hợp nào? Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào được áp dụng? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Trường hợp pháp nhân thương mại được miễn hình phạt

Căn cứ quy định Điều 88 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về miễn hình phạt như sau:

“Miễn hình phạt

Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.”

Như vậy, pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

2. Khi pháp nhân thương mại phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào được áp dụng?

Căn cứ quy định Điều 84 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại, các pháp nhân thương mại phạm tội sẽ có những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

– Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

+ Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

+ Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

+ Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

+ Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội.

– Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

– Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

Pháp nhân thương mại được miễn hình phạt trong trường hợp nào?
Pháp nhân thương mại được miễn hình phạt trong trường hợp nào?

3. Pháp nhân thương mại phạm nhiều tội thì hình phạt sẽ được quyết định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 86 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội thì hình phạt sẽ được quyết định như sau:

– Đối với hình phạt chính:

+ Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt tiền không tổng hợp với các hình phạt khác;

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó;

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong cùng lĩnh vực thì được tổng hợp thành hình phạt chung nhưng không vượt quá 04 năm;

+ Nếu trong số các hình phạt đã tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thuộc trường hợp pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với toàn bộ hoạt động;

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau thì không tổng hợp.

– Đối với hình phạt bổ sung:

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung;

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm