Tài liệu tham khảo

Bảng án phí và tạm ứng án phí dân sự khi khởi kiện

Để giúp khách hàng nắm rõ hơn về án phí dân sự và tạm ứng...

1 Các bình luận

CON NUÔI THỰC TẾ VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ LIÊN QUAN ĐẾN CON NUÔI THỰC TẾ

Nuôi con nuôi là một hiện tượng xã hội đã tồn tại trong lịch sử...

2 Các bình luận

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

Trong quá trình hội nhập, càng ngày có càng nhiều tổ chức, cá nhân, nước...

2 Các bình luận

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm giao kết hoặc thực hiện...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì...

CÁC THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Việc khởi kiện tại Tòa án nhằm đảm bảo mỗi bên đều được bảo vệ...

KHI XÂM PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ NÀO ?

Gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc xâm phạm quyền nhân...

TẶNG CHO ĐẤT BẰNG “MIỆNG” CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG?

Tặng cho quyền sử dụng đất là một trong các giao dịch phát sinh nhiều...

1 Các bình luận

NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN KHẮC PHỤC VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Việc định giá tài sản đóng một vai trò quan trọng trong tố tụng. Qua...

.
.
.
.