Bảng án phí và tạm ứng án phí dân sự khi khởi kiện

Lượt xem: 6022

Để giúp khách hàng nắm rõ hơn về án phí dân sự và tạm ứng án phí khi khởi kiện, Luật Hùng Phúc xin chia sẻ với quý khách hàng bảng án phí và tạm ứng án phí dân sự dưới đây.

Bang An Phi Va Tam Ung An Phi Dan Su Khi Khoi Kien
Bảng án phí và tạm ứng án phí dân sự khi khởi kiện

1. Án phí không có hạn ngạch

Theo khoản 3 Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.

Theo Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, mức án phí và tạm ứng án phí sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch như sau:

 

STT

 

TÊN ÁN PHÍ

 

MỨC ÁN PHÍ

MỨC TẠM ỨNG ÁN PHÍ
1. Án phí dân sự Sơ thẩm
 

1.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch. 

300.000 đồng

 

300.000 đồng

1.2Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch.03 triệu đồng03 triệu đồng

2. Án phí Phúc thẩm

2.1Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động.300.000 đồng300.000 đồng
2.1Tranh chấp về kinh doanh, thương mại.02 triệu đồng02 triệu đồng

2. Án phí dân sự có giá ngạch

Theo khoản 3 Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14: Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.

Căn cứ Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, mức án phí và tạm ứng án phí sơ thẩm đối với vụ án có giá ngạch được quy định như sau:

STTTÊN ÁN PHÍMỨC ÁN PHÍTẠM ỨNG ÁN PHÍ

I. Án phí dân sự sơ thẩm

1. Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch
aTừ 06 triệu đồng trở xuống300.000 đồng
bTừ trên 06 – 400 triệu đồng.5% giá trị tài sản có tranh chấp. 

 

 

 

Bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.

c 

 

Từ trên 400 – 800 triệu đồng.

20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng.
d 

Từ trên 800 triệu đồng – 02 tỷ đồng.

36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800 triệu đồng.
đ 

 

Từ trên 02 – 04 tỷ đồng.

72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 02 tỷ đồng.
eTừ trên 04 tỷ đồng.112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 04 tỷ đồng.

2. Đối với tranh chấp về kinh doanh thương mại có giá ngạch

aTừ 60 triệu đồng trở xuống.03 triệu đồng
bTừ trên 60 – 400 triệu đồng.5% của giá trị tranh chấp.Bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.
c 

Từ trên 400 – 800 triệu đồng.

20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng.
dTừ trên 800 triệu đồng – 02 tỷ đồng.36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng.
đTừ trên 02 – 04 tỷ đồng.72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 02 tỷ đồng.
eTừ trên 04 tỷ đồng112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 04 tỷ đồng.

3. Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch

aTừ 06 triệu đồng trở xuống.300.000 đồngBằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí trong vụ án dân sự không có giá ngạch.
bTừ trên 06 – 400 triệu đồng.3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng.
cTừ trên 400 triệu đồng – 02 tỷ đồng.12 triệu đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng.
 

 

d

 

Từ trên 02 tỷ đồng

44 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 02 tỷ đồng.
II. Án phí dân sự phúc thẩm
1Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động.300.000 đồng300.000 đồng
2Tranh chấp về kinh doanh, thương mại.02 triệu đồng02 triệu đồng

Trên đây là bảng tổng hợp mức án phí và tạm ứng án phí khi khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Tùy vào giá trị của tài sản tranh chấp mà mức án phí và tạm ứng án phí của từng vụ việc là khác nhau.

Bình luận (1)

  • Thủ tục và mức án phí khi khởi kiện chia thừa kế nhà đất - Pháp luật Đất đai Thủ tục và mức án phí khi khởi kiện chia thừa kế nhà đất - Pháp luật Đất đai Trả lời

    […] Xem chi tiết tại: Bảng tra tạm ứng án phí và án phí vụ án dân sự Ban hành kèm theo Nghị quyết s… […]

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm