Tin tức

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN Pháp luật không quy định khái niệm “đất nền” hoặc “đất nền dự án” tuy nhiên đây là cách gọi dễ hiểu để phân biệt với việc mua bán một lô đất thông thường của loại hình đầu tư dự án dưới […]

3 CÁCH ĐƠN GIẢN KIỂM TRA THÔNG TIN QUY HOẠCH CỦA THỬA ĐẤT

3 CÁCH ĐƠN GIẢN KIỂM TRA THÔNG TIN QUY HOẠCH CỦA THỬA ĐẤT

Luật đất đai quy định điều kiện thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất (Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013) trong đó có quy định điều kiện đất không nằm trong quy hoạch. Vậy làm sao để kiểm tra được thông tin quy hoạch, thửa đất đó có nằm […]