Hộ gia đình không còn là đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai 2024

Luật Hùng Phúc 90 lượt xem Chính sách mới, Tin tức

Theo Luật đất đai sửa đổi 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hộ gia đình không còn là đối tượng sử dụng đất giống như trước đây. Câu hỏi đặt ra là đối với quyền sử dụng đất của hộ gia đình được giao đất trước đây thì sẽ được xử lý như thế nào? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu cụ thể thông tin này qua bài viết dưới đây.

1. Từ 2025, hộ gia đình không còn là đối tượng sử dụng đất

Điều 4 Luật đất đai 2024 quy định về người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất bao gồm:

– Tổ chức trong nước:

+ Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đầu tư, trừ trường hợp là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

– Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam;

– Cộng đồng dân cư;

-Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận;

Cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

– Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Điều 4 Luật đất đai 2024 đã không còn quy định về đối tượng sử dụng đất là “Hộ gia đình”.

Trong khi hiện nay Luật đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân trong nước.

Cũng theo Luật đất đai 2024, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025).

Vậy nên từ thời điểm Luật đất đai 2024 có hiệu lực thì sẽ không còn việc giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình.

Quy định mới được đưa ra là vì hiện nay việc xác định các thành viên trong hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất, khi mà trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên của chủ hộ gia đình.

Hộ gia đình không còn là đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai 2024
Hộ gia đình không còn là đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai 2024

2. Quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được giao trước đây phải xử lý như thế nào?

Theo Điều 259 Luật đất đai 2024, quyền sử dụng đất của hộ gia đình trước ngày 01/01/2025 được xử lý như sau:

+ Hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì được tham gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất theo quy định tại Điều 27 Luật đất đai 2024.

+ Hộ gia đình sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì được thực hiện các quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất.

+ Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ Hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trước ngày Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì hộ gia đình đó được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là thành viên hộ gia đình đó theo quy định.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.