Giải quyết tranh chấp lao động

Bị cắt giảm nhân sự, người lao động có được bồi thường

Trước tình trạng suy thoái kinh tế như hiện nay, rất nhiều công ty gặp...

Trường hợp người lao động không mất án phí khi khởi kiện tranh chấp lao động

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu rơi vào một trong 8 trường...

05 loại tranh chấp lao động không cần thông qua hòa giải

Thông thường, pháp luật khuyến khích giải quyết tranh chấp lao động bằng biện pháp...

CẦN LÀM GÌ KHI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG TRẢ LẠI SỔ BHXH ?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm trả...

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM NGỪNG VIỆC DO DỊCH COVID-19 CÓ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG HAY KHÔNG ?

Dịch bệnh Covid 19 hoành hành đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát...

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn buộc phải thay...

Trình tự khởi kiện vụ án lao động

Bên cạnh việc thực hiện khiếu nạn về lao động thì người lao động có...

.
.
.
.