Ngồi xem đánh bạc có vi phạm pháp luật không?

Ngồi xem đánh bạc có vi phạm pháp luật không?

Đánh bạc là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, pháp luật cũng đã đưa ra những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi đánh bạc. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chỉ ngồi xem đánh bạc mà không...

Hình sự

Ngày 12/07/2020, Luật Hùng Phúc cử Luật sư tham gia phiên tòa phúc thẩm vụ án ” Tranh chấp hôn nhân gia đình ” tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ngày 12/07/2020, Luật Hùng Phúc cử Luật sư tham gia phiên tòa phúc thẩm vụ án ” Tranh chấp hôn nhân gia đình ” tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ngày 12/07/2021, Luật Hùng Phúc cử Luật sư tham gia phiên tòa phúc thẩm vụ án ” Tranh chấp hôn nhân gia đình ” tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trong vụ án này, Luật Hùng Phúc tham gia bảo vệ cho nguyên đơn là chị BTL. Sau nhiều năm tháng […]

KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

Hiện nay, còn quan điểm khác nhau trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Để bảo đảm việc áp dụng biện pháp tạm giam đúng quy định, cần thống nhất về mặt lý luận và thực tiễn […]

GIÁM ĐỊNH ĐỘ TUỔI CỦA TRẺ EM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

GIÁM ĐỊNH ĐỘ TUỔI CỦA TRẺ EM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thứ nhất, trường hợp cần giám định độ tuổi của trẻ em: Khoản 2 điều 206 BLTTHS 2015 quy định về giám định độ tuổi như sau “ 2. Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu […]