Hình sự

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT ngày 16/04/2014 về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT ngày 16/04/2014 về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 04/2014/HS-GĐT NGÀY 16/04/2014 VỀ VỤ ÁN HÌNH SỰ BỊ CÁO ĐỒNG XUÂN PHƯƠNG PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI  Ngày 16 tháng 4 năm 2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét […]

CÔNG VĂN 212/TANDTC-PC NĂM 2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN VƯỚNG MẮC TRONG XÉT XỬ DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

CÔNG VĂN 212/TANDTC-PC NĂM 2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN VƯỚNG MẮC TRONG XÉT XỬ DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Kính gửi: – Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự; – Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Ngày 29-7-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức phiên họp trực tuyến để giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các […]

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ […]

KHI BỊ CÔNG AN TRIỆU TẬP, MỜI LÊN LÀM VIỆC CẦN PHẢI LÀM GÌ?

KHI BỊ CÔNG AN TRIỆU TẬP, MỜI LÊN LÀM VIỆC CẦN PHẢI LÀM GÌ?

Người bị Cơ quan Công an triệu tập, mời lên làm việc không phải trong mọi trường hợp đều là những người thực hiện hành vi phạm tội. Có trường hợp họ chỉ là những người liên quan tới vụ việc, vụ án như người chứng kiến, người làm chứng, người có quyền lợi...