Văn bản pháp luật

Thông tư 04/2023/TT-BTP thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Thông tư 04/2023/TT-BTP thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong...

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

Trong quá trình hội nhập, càng ngày có càng nhiều tổ chức, cá nhân, nước...

2 Các bình luận

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì...

CÁC THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Việc khởi kiện tại Tòa án nhằm đảm bảo mỗi bên đều được bảo vệ...

Bản án 42/2019/HSST ngày 04/07/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH BẢN ÁN 42/2019/HSST NGÀY 04/07/2019 VỀ...

.
.
.
.