Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

Luật Hùng Phúc xin được hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả nhanh nhất theo quy định của pháp luật. 1. Định nghĩa quyền tác giả theo quy định pháp luật Căn cứ Khoản 2 Điều 4 VBHN...

Sở hữu trí tuệ

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu? Và khi nào thì phải gia hạn? Tôi xin cảm ơn. 1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hiệu bao lâu? Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí […]

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao

Công nghệ được nhà nước khuyến khích chuyển giao bao gồm những công nghệ nào? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Công nghệ được nhà nước khuyến khích chuyển giao Căn cứ quy định tại khoản Điều 9 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có nội dung như sau:...

05 phương thức chuyển giao công nghệ

05 phương thức chuyển giao công nghệ

Dưới đây là một số quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ, phương thức, hình thức chuyển giao, đối tượng chuyển giao,… 1. Chuyển giao công nghệ là gì? Khoản 7 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng...

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Thông thường, khi sử dụng các tác phẩm đã được công bố, người sử dụng phải trả nhuận bút, thù lao cho người sáng tạo ra sản phẩm trí tuệ đó. Tuy nhiên, pháp luật quy định trong một số trường hợp không cần phải xin phép, trả nhuận bút, thù lao. Theo Điều 25 […]

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các tác phẩm mà mình sáng tác, sở hữu. Đây cũng là công cụ để nhà nước bảo vệ quyền lợi cho tác giả. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả và quyền liên […]