Sở hữu trí tuệ

08 điều doanh nghiệp phải biết khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

08 điều doanh nghiệp phải biết khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khi đăng ký bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu, doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau: 1. Đừng nhẫm lẫn giữa nhãn hiệu, thương hiệu và tên thương mại Hiện nay […]

Phải làm gì để Công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa…?

Phải làm gì để Công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa…?

Công bố hợp quy là họat động bắt buộc. Đó là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 1. Tổ chức chứng nhận hợp quy Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận...

Điều kiện được bảo hộ Nhãn hiệu, sáng chế

Điều kiện được bảo hộ Nhãn hiệu, sáng chế

Điều 60 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “1. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không vần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo […]

Điều kiện được bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu và sáng chế

Điều kiện được bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu và sáng chế

Điều 60 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “1. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không vần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo […]