Sở hữu trí tuệ

05 phương thức chuyển giao công nghệ

05 phương thức chuyển giao công nghệ

Dưới đây là một số quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ, phương thức, hình thức chuyển giao, đối tượng chuyển giao,… 1. Chuyển giao công nghệ là gì? Khoản 7 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng...

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Thông thường, khi sử dụng các tác phẩm đã được công bố, người sử dụng phải trả nhuận bút, thù lao cho người sáng tạo ra sản phẩm trí tuệ đó. Tuy nhiên, pháp luật quy định trong một số trường hợp không cần phải xin phép, trả nhuận bút, thù lao. Theo Điều 25 […]

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các tác phẩm mà mình sáng tác, sở hữu. Đây cũng là công cụ để nhà nước bảo vệ quyền lợi cho tác giả. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả và quyền liên […]

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp không phải là thủ tục bắt buộc khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhưng nó sẽ giúp chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đánh giá được khả năng bảo hộ của kiểu dáng, tránh tình trạng trùng lặp. 1. Sự cần thiết của việc tra cứu kiểu...

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định, trong đó các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất 2022 Thời hạn bảo hộ được...