Sở hữu trí tuệ

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

Khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng cần lưu ý một số vấn đề sau:  “ Giống cây trồng, chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng’’ là gì ? Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái,...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

Thứ nhất, thế nào là “mạch tích hợp bán dẫn”, “thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn’ ? Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng được pháp luật bảo hộ. Bài viết dưới đây, luật sư xin chia sẻ tới quý bạn đọc về “ Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý”. Thứ nhất, cần hiều được “Thế nào là chỉ dẫn địa lý”: Chỉ dẫn địa...

BẤT CẬP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BẤT CẬP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra đời lần đầu tiên vào năm 2005, muộn hơn rất nhiều so với các nước phát triển trên thế giới. Kể từ khi ra đời đến này, Luật Sở hữu trí tuệ đã đóng góp tích cực vào việc bảo hộ tài sản trí tuệ của các […]