Sở hữu trí tuệ

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các tác phẩm mà mình sáng tác, sở hữu. Đây cũng là công cụ để nhà nước bảo vệ quyền lợi cho tác giả. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả và quyền liên […]

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp không phải là thủ tục bắt buộc khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhưng nó sẽ giúp chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đánh giá được khả năng bảo hộ của kiểu dáng, tránh tình trạng trùng lặp. 1. Sự cần thiết của việc tra cứu kiểu...

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định, trong đó các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất 2022 Thời hạn bảo hộ được...

Điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 2023

Điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 2023

Căn cứ khoản 77 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (sau đây gọi gọn là Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022), từ ngày 01/01/2023 có những điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan như sau: 1. Điểm mới về...