Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

Lượt xem: 258

Luật Hùng Phúc xin được hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

1. Định nghĩa quyền tác giả theo quy định pháp luật

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 VBHN 07/VBHN-VPQH 2019 quy định về khái niệm quyền tác giả, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để tránh bị trả lại mất thêm thời gian.

Căn cứ Khoản 2 Điều 50 VBHN 07/VBHN-VPQH 2019, tổ chức cá nhân đăng kí bảo hộ quyền tác giả chuẩn bị hồ sơ như sau:

“Điều 50. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[19] quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;”

Ngoài ra, tùy từng trường hợp, hồ sơ có thể có thêm giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, văn bản đồng ý của các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu.

LƯU Ý: Các tài liệu trên phải được thể hiện bằng Tiếng Việt

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng kí tại Cục bản quyền tác giả

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả

Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất
Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

3. Thời gian đăng ký bảo hộ quyền tác giả có lâu không?

Điều 52 VBHN 07/VBHN-VPQH 2019 quy định như sau:

“Điều 52. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn”

Như vậy, Thời gian đăng ký bảo hộ quyền tác giả là 15 ngày làm việc. Có thể thấy đây là một khoảng thời gian khá lâu, và sẽ còn lâu hơn nữa nếu cá nhân, tổ chức không chuẩn bị đúng đầy đủ các hồ sơ cần có.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm