Lao động

31 HÀNH VI VI PHẠM LAO ĐỘNG NHƯNG CÓ THỂ KHÔNG BỊ PHẠT TIỀN

31 HÀNH VI VI PHẠM LAO ĐỘNG NHƯNG CÓ THỂ KHÔNG BỊ PHẠT TIỀN

Sau đây, LUẬT HÙNG PHÚC gửi đến các bạn bảng tổng hợp 31 hành vi vi phạm pháp luật về lao động nhưng đối tượng vi phạm có thể không bị phạt tiền: STT Hành vi Đối tượng Hình thức xử phạt 1 Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp...

06 VƯỚNG MẮC KHI DOANH NGHIỆP THAM GIA BHXH

06 VƯỚNG MẮC KHI DOANH NGHIỆP THAM GIA BHXH

Tham gia bảo hiểm là một trong những trách nhiệm doanh nghiệp phải thực hiện từ khi thành lập đến xuyên suốt quá trình hoạt động. Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn còn lúng túng khi thực hiện trách nhiệm bảo hiểm này. Vậy, những vướng mắc doanh nghiệp thường gặp...

DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG THEO KPI ĐÓNG BẢO HIỂM NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG THEO KPI ĐÓNG BẢO HIỂM NHƯ THẾ NÀO?

Hiện tại, có nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc: công ty mình trả lương theo KPI (hiệu quả công việc), mức lương đóng BHXH được thỏa thuận và ghi trên HĐLĐ, do đó, nếu hiệu quả không đạt thì lương sẽ thấp hơn mức đóng ghi trên HĐLĐ. Vậy trường hợp này doanh nghiệp...

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THẾ NÀO?

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THẾ NÀO?

Theo quy định của pháp luật hiện hành người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên, không phải mọi trường hợp người lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng...

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn buộc phải thay đổi cơ cấu công nghệ và phải cho người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, việc này không được tiến hành tùy tiện mà phải phù hợp với quy định của pháp luật. Để thuận tiện cho quý khách hàng...