Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022

1. Căn cứ pháp lý: – Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; – Luật BHXH 2014; – Luật Việc làm 2013; – Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; – Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020; – Nghị...

Lao động

Tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho NLĐ có bằng đại học, cao đẳng

Tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho NLĐ có bằng đại học, cao đẳng

Tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho NLĐ đã qua học nghề là nội dung được đề cập tại Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 2022 triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022.   Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu người sử dụng lao động có...

03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022

03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022

Từ ngày 01/7/2022, 03 chính sách về BHXH, tiền lương có sự điều chỉnh mà cả người lao động và người sử dụng lao động cần biết. 1. Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 Nghị định 38/2022/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 với mức cụ thể như sau:...

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Thị trường lao động Việt Nam ngày càng sôi động, số lượng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tăng dần lên qua các năm. Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu thủ tục xin GPLĐ tại tỉnh Vĩnh Phúc cho người lao động nước ngoài. Các trường hợp miễn GPLĐ 1....

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 (áp dụng từ 01/7/2022)

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 (áp dụng từ 01/7/2022)

Sau đây là Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 tại 63 tỉnh thành phố áp dụng từ 01/7/2022 (Trong đó, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng).   STT Tỉnh/thành phố...