Lao động

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI  BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức dạy nghề, đào tạo người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi người lao động được đào tạo bởi công ty thì phải ký cam kết làm việc cho công ty trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu người lao động không thực...

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

TỪ 15/4 NHIỀU VI PHẠM LAO ĐỘNG BỊ TĂNG MỨC PHẠT

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 28/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HAY KHÔNG ?

DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HAY KHÔNG ?

Dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trước tình hình đó, nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chính sách tạm ngừng đóng BHXH. Vậy khi doanh...