Lao động

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 (áp dụng từ 01/7/2022)

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 (áp dụng từ 01/7/2022)

Sau đây là Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 tại 63 tỉnh thành phố áp dụng từ 01/7/2022 (Trong đó, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng).   STT Tỉnh/thành phố...

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi NSDLĐ vi phạm quy định về tiền lương

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi NSDLĐ vi phạm quy định về tiền lương

Người sử dụng lao động cần tuân thủ những quy định về tiền lương như thế nào? Thứ nhất, người sử dụng lao động phải trả lương đúng hạn cho người lao động Người sử dụng lao động phải trả đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền lương sau đây cho người lao...

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 29 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động làm công việc khác trong trường hợp sau đây: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, […]