Lao động

Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động hoặc thay đổi bộ máy làm việc thì việc bố trí, thay đổi hoặc điều chuyển người lao động làm công việc khác với nội dung trong hợp đồng lao động là một việc diễn ra rất thường xuyên. Như...

Quyền lợi của người lao động nữ mang thai

Quyền lợi của người lao động nữ mang thai

Pháp luật hiện hành có rất nhiều quy định hướng tới bảo vệ quyền lợi của lao động nữ mang thai. Những quy định này thể hiện rõ hai khuynh hướng với phụ nữ mang thai đó là bảo vệ và ưu tiên. Và có thể chia thành hai nhóm cơ bản như sau: 1.1. […]

Nội dung chính của hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Nội dung chính của hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động được quy...

Sa thải người lao động và những điều cần biết được

Sa thải người lao động và những điều cần biết được

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, […]

Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Văn phòng Luật sư Hùng Phúc gửi tới các bạn trình tự, thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm...