Lao động

ĐIỀU KIỆN XIN THẺ TẠM TRÚ MỚI NHẤT NĂM 2020

ĐIỀU KIỆN XIN THẺ TẠM TRÚ MỚI NHẤT NĂM 2020

Ngày 25/11/2019, Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài sửa đổi bổ sung đã được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực ngày 1/7/2020 có nhiều điểm mới liên quan đến Thẻ tạm trú của người nước ngoài. Theo đó, thẻ tạm trú cho người nước ngoài...

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

  Tiêu chí Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm thương mại Luật điều chỉnh – Luật bảo hiểm xã hội 2014 – Luật kinh doanh Bảo hiểm 2000 – Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi 2010. – Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ Mục đích Phi lợi nhuận...

CẦN LÀM GÌ KHI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG TRẢ LẠI SỔ BHXH ?

CẦN LÀM GÌ KHI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG TRẢ LẠI SỔ BHXH ?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm trả lại sổ BHXH cho người lao động khi hai bên chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số trường hợp người sử dụng lao động không trả lại sổ BHXH cho người lao động. […]