Hướng dẫn các bước cắt giảm nhân sự cho doanh nghiệp

Luật Hùng Phúc 20 lượt xem Lao động

Việc cắt giảm nhân sự là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng được tất cả các chi phí. Do đó, cắt giảm nhân sự cũng là một biện pháp tối ưu. Dưới đây là các bước để cắt giảm nhân sự cho doanh nghiệp được tư vấn bởi các Luật sư của Luật Hùng Phúc.

1. Doanh nghiệp được phép cắt giảm nhân sự trong trường hợp nào?

Cắt giảm nhân sự là việc doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với một số hoặc toàn bộ người lao động của mình. Cắt giảm nhân sự là một biện pháp được doanh nghiệp sử dụng để giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn nhân lực hoặc điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

Lý do cắt giảm nhân sự thường không xuất phát từ người lao động mà từ những lý do khách quan bên ngoài tác động.

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, doanh nghiệp có thể cắt giảm nhân sự nếu thuộc các trường hợp sau:

(1) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa;

(2) Di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

(3) Do thay đổi cơ cấu, công nghệ;

(4) Do tác động kinh tế.

Hướng dẫn các bước cắt giảm nhân sự cho doanh nghiệp
Hướng dẫn các bước cắt giảm nhân sự cho doanh nghiệp

2. Hướng dẫn các bước cắt giảm nhân sự

* Đối với doanh nghiệp cắt giảm nhân sự vì lý do (1) và (2)

Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cho người lao động theo quy đinh tại Điều 45 Bộ luật Lao động 2019;

Bước 2: Tiến hành thanh lý hợp đồng, thanh toán các nghĩa vụ tài sản với người lao động.

* Đối với doanh nghiệp cắt giảm nhân sự vì lý do (3) và (4)

Theo khoản 3, 4 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, đối với trường hợp doanh nghiệp cắt giảm nhân sự vì lý do (3) và (4) thì áp dụng phương án sử dụng lao động. Cụ thể là:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động và thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua, nội dung của phương án gồm:

– Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

– Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

– Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

– Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Bước 2: Thực hiện phương án sử dụng lao động.

Bước 3: Tiến hành thanh lý hợp đồng lao động.

3. Người lao động bị cắt giảm nhân sự vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo khoản 5 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, đối với người lao động bị thôi việc do doanh nghiệp cắt giảm nhân sự sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.