Thủ tục đăng ký, kê khai, báo cáo thuế

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

Hóa đơn VAT hay còn gọi là hóa đơn đỏ là một loại chứng từ...

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng...

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì...

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Trong quá trình sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có rất...

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SANG HÓA ĐƠN GIẤY

Ngày nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy được...

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 LUẬT HÙNG PHÚC trân trọng gửi đến quý khách nội dung tổng hợp một số...

Xử lý hóa đơn đầu vào là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai, báo cáo các loại thuế hàng kỳ...

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu...

.
.
.
.