THỦ TỤC KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Lượt xem: 1298

Kháng cáo là việc người có quyền yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án xét xử sơ thẩm xét xử lại bản án mà họ không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ nội dung của bản án hoặc Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Vấn đề đặt ra ở đây, trình tự, thủ tục thực hiện quyền lợi này như thế nào. Văn phòng Luật sư Hùng Phúc gửi đến Qúy vị bài viết :“Thủ tục kháng cáo trong Tố tụng hình sự”.

Ảnh Minh Họa

1. Quyền kháng cáo.

Những người sau đây có quyền kháng cáo:

Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.

Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.

Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Như vậy, những chủ thể trên họ chỉ có quyền kháng cáo đối với phần bản án, quyết định liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình hoặc của người mà mình bảo vệ quyền và lợi ích.

2. Thủ tục kháng cáo.

2.1. Hồ sơ kháng cáo.

Người kháng cáo phải nộp đơn kháng cáo kèm theo các chứng cứ tài liệu bổ sung (nếu có) và đơn kháng cáo phải đảm bảo các nội dung sau:

Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

Họ, tên, địa chỉ của người kháng cáo;

Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;

Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

2.2. Nơi nộp đơn kháng cáo.

Người kháng cáo phải nộp đơn kháng cáo kèm theo các chứng cứ tài liệu bổ sung (nếu có) đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải đảm bảo cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

2.3. Thời hạn kháng cáo.

Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là: 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo vắng mặt tại phiên Tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là: 07 ngày  kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

2.4. Cách xác định ngày kháng cáo.

Ngày kháng cáo được xác định như sau:

Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi;

Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tam giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo làm ngày Giám thị Trại tam giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tam giam, Trưởng Nhà tạm giữ  phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn;

Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.

3. Kháng cáo quá hạn.

Việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn trên.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm 03 Thẩm phán để xem xét đơn kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do trong quyết định.

Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Viện kiểm sát cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc kháng cáo quá hạn.

Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật hình sự quy định và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm