Đầu tư

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp. 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. […]

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Ảnh minh họa, Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Hồ sơ nộp trực tiếp: Doanh nghiệp nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban...

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Những lưu ý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

Hiện nay, hội nhập kinh tế phát triển đã kéo theo sự gia tăng việc trao đổi hàng hóa, thương mại giữa các quốc gia. Điều này, khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa, thương mại. Để nắm bắt […]

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.   (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà...

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN. (Nguồn Internet) 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Tỉnh; Bước […]

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp.

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, quyết định công bố trên trang thông tin điện tử của Ban về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong vòng […]