Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc

Lượt xem: 564

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;-

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thủ tục chấp dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc
Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc (Ảnh minh họa)

Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu thủ tục chấm dứt dự án đầu tư khi Nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án đầu tư :

1.Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định Số: 31/2021/NĐ-CP;

– Nghị định Số: 01/2021/NĐ-CP;

2. Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc

Bước 1: Nôp hồ sơ chấm dứt MST tại cơ quan thuế

Doanh nghiệp chốt thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả: Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước 2:  Nộp hồ sơ chấm dứt dự án

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đặt địa điểm dự án ngoài Khu công nghiệp: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc ô Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Trường hợp 2: Doanh nghiêp đặt địa điểm dự án trong Khu công nghiệp: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc ô Ban quản lý các Khu công nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt dự án đầu tư;
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên; Quyết định của HĐTV và Biên bản họp của HĐTV đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản gốc;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế;
 • Giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc không nợ bảo hiểm;
 • Giấy xác nhận của Tổng cục hải quan về việc không nợ thuế xuất nhập khẩu.

Hồ sơ được nộp online tại : https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn/. Sau đó nộp bản gốc tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả: Giấy biên nhận về việc chấm dứt dự án

Bước 3: Nộp hồ sơ Giải thể công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên; Quyết định của HĐTV và Biên bản họp của HĐTV đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền ;
 • Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.

Kết quả: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm