BỘ BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Sau đây, LUẬT HÙNG PHÚC tổng hợp gửi đến Quý thành viên bộ 16 biểu mẫu nhà đầu tư sử dụng khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam:

 

STT

Mẫu văn bản và căn cứ áp dụng

Ký hiệu

Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35, 37 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.1

2

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.2

3

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.3

4

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.4

5

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.5

6

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với trường hợp dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư – Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.6

7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.7

8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.8

9

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.9

10

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.10

11

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a, b và c, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014)

Mẫu I.11

12

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.12

13

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 5 Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.13

Biểu mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

14

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu 1

15

Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu 2

16

Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu 3

Cơ sở pháp lý: Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT.

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.