Dự án đầu tư công là gì? Có những nguồn vốn đầu tư công nào?

Lượt xem: 1245

Quy định của pháp luật hiện hành năm 2022 về dự án đầu tư công nói chung và vốn đầu tư công nói riêng như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật TNHH Hùng Phúc tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dự án đầu tư công là gì? Có những nguồn vốn đầu tư công nào?

1. Dự án đầu tư công là gì?

Đầu tư công là một hoạt động đầu tư của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để thực hiện thiết kế, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tại khoản 13 Điều 4 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 có quy định: “Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.” Đối tượng của đầu tư công có thể là các chương trình, dự án đầu tư sau đây:

  • Dự án, chương trình sử dụng vốn NSNN
  • Dự án sử dụng vốn ODA
  • Dự án sử dụng vốn vay có bảo lãnh của Chính phủ
  • Dự án sử dụng vốn nhà nước không vì mục đích kinh doanh
  • Dự án sử dụng vốn nhà nước có mục đích kinh doanh
  • Dự án có công trình xây dựng
  • Dự án không có công trình xây dựng (mua sắm công)
  • Dự án có nguồn vốn hỗn hợp công – tư (PPP)

2. Vốn đầu tư công và các loại nguồn vốn đầu tư công

Theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019, vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.”

Căn cứ những quy định trên, có thể hiểu vốn đầu tư công là nguồn vốn Nhà nước lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ quan có liên quan để tiến hành thực hiện các chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phân loại vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công của Nhà nước bao gồm những nguồn vốn sau:

Thứ nhất, vốn ngân sách nhà nước

– Vốn ngân sách nhà nước là nguồn vốn sử dụng để đầu tư vào các hoạt động đầu tư công từ ngân sách trung ương hoặc địa phương để thực hiện xây dựng hạ tầng kinh tế-kỹ thuật.

+ Vốn ngân sách trung ương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương.

+ Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương.

+ Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương là vốn thuộc ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể.

Thứ hai, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

– Đây là nguồn vốn được lấy từ nguồn thu tại các cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng để đầu tư vào các đối tượng đầu tư công phù hợp.

– Nguồn vốn đầu tư công này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, do đó nguồn vốn này thường không thường xuyên và chủ yếu được phân bổ khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, Vốn tín dụng đầu tư

– Vốn tín dụng đầu tư là nguồn vốn cho vay của nhà nước với mức ưu đãi hợp lý. Chính phủ có thể cho vay với lãi suất bằng nguồn vốn ODA hoặc vốn tự do để đầu tư vào những dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên.

Thứ tư, Vốn vay trong nước và ngoài nước

– Vốn vay trong nước và ngoài nước chính là nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài đối với những dự án đầu tư trong nước. Riêng nguồn vốn trong nước sẽ gồm trái phiếu địa phương hoặc trái phiếu chính phủ. Trong đó trái phiếu chính phủ sẽ là phiếu ngoại tệ, phiếu kho bạc, trái phiếu đầu tư, công trái xây dựng…

Thứ năm, Vốn đầu tư đến từ các doanh nghiệp nhà nước

– Vốn doanh nghiệp nhà nước gồm vốn từ các khoản thu có lợi nhuận, vốn từ ngân sách nhà nước đã cung cấp cho doanh nghiệp hay vốn vay của doanh nghiệp được bảo lãnh bởi Nhà nước.

Đây cũng xem như nguồn vốn có sự phát triển vượt bậc trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Có thể nói các doanh nghiệp là một trong những lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng các tiến bộ về kỹ thuật, khoa học vào hoạt động kinh doanh. Thế nên nguồn vốn đầu tư công từ doanh nghiệp sẽ hỗ trợ rất lớn cho nền kinh tế nước ta.

Nếu quý khách cần thêm sự hỗ trợ và tư vấn, hãy liên hệ với Luật Hùng Phúc chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn miễn phí!

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm