Điều kiện kinh doanh bánh trung thu tự làm

Luật Hùng Phúc 7 lượt xem Doanh nghiệp, Theo dòng thời sự pháp lý

Cơ sở kinh doanh bánh trung thu tự làm phải đáp ứng các điều kiện về chỉ tiêu kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn quốc gia và thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm bánh trung thu.

dieu kien kinh doanh banh trung thu tu lam

1. Đáp ứng được chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh trung thu

Theo Quyết định số 2169/QĐ-BKHCN thì bánh trung phải đáp ứng các chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào TCVN 12940:2020 đối với bánh nướng và TCVN 12941:2020 đối với bánh dẻo.

Các tiêu chí cơ bản gồm:

– Yêu cầu kỹ thuật: Thành phần nguyên liệu; yêu cầu cảm quan; yêu cầu về lý – hóa;

– Phụ gia thực phẩm;

– Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Giới hạn tối đa kim loại nặng; giới hạn tối đa độc tố vi nấm; giới hạn vi sinh vật;

– Phương pháp thử;

– Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

2. Thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP có quy định:

Điều 4. Tự công bố sản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

Như vậy, cơ sở kinh doanh bánh trung thu tự làm phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm đối với bánh trung thu đã qua chế biến.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bánh trung thu:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm bánh trung thu trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trình tự công bố sản phẩm bánh trung thu:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) thì việc tự công bố sản phẩm bánh trung thu được thực hiện theo trình tự sau:

– Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm bánh trung thu trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm;

– Nếu chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm bánh trung thu tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm bánh trung thu, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Lưu ý:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một loại bánh trung thu thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn;

– Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó;

– Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố;

– Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.