NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật sư xin mời quý bạn đọc xem danh mục  biểu mẫu thường dùng dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được liệt kê chi tiết tại Bảng dưới đây.

STT Danh mục Ký hiệu
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8
9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9
10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10
II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6
12 Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7
13 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Phụ lục II-8
14 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi nhánh Phụ lục II-8
15 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của văn phòng đại diện Phụ lục II-8
16 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp Phụ lục II-9
17 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của chi nhánh Phụ lục II-9
18 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của văn phòng đại diện Phụ lục II-9
19 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp Phụ lục II-10
20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánh Phụ lục II-10
21 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diện Phụ lục II-10
22 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh Phụ lục II-11
23 Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Phụ lục II-11
24 Thông báo về việc đăng ký lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11
25 Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài Phụ lục II-12
26 Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12
27 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Phụ lục II-13
28 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Phụ lục II-13
29 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-13
30 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-14
31 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-16
32 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18
33 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19
34 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-20
35 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp Phụ lục II-21
36 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh Phụ lục II-21
37 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của văn phòng đại diện Phụ lục II-21
38 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21
39 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Phụ lục II-21
40 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh Phụ lục II-21
41 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của văn phòng đại diện Phụ lục II-21
42 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21
43 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Phụ lục II-22
44 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phụ lục II-22
45 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Phụ lục II-22
46 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài Phụ lục II-23
47 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-23
48 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24
49 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25
III Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
50 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1
51 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục III-2
52 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-3
53 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-4
54 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5
55 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6

Xem thêm:

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.