Văn bản pháp luật

HỖ TRỢ KINH TẾ: LẦN THỨ TƯ TRONG NĂM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH

HỖ TRỢ KINH TẾ: LẦN THỨ TƯ TRONG NĂM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH

Chiều 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức thông cáo tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn do Covid-19. Từ 01/10/2020, Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30-9 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh...

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ THI HÀNH ÁN...