MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỘ KINH DOANH NĂM 2021

Lượt xem: 905

Kể từ ngày 04/01/2021, Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, có nhiều quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh:

Thứ nhất, về đăng ký hộ kinh doanh:

Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“ Điều 79. Hộ kinh doanh

  1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đìnhđăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

…”

Hộ kinh doanh là gì theo pháp luật hiện hành?

Theo đó, có thể thấy một số quy định như sau:

– Chủ thể được phép thành lập hộ kinh doanh: Nếu như ở quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì chủ thể được phép thành lập hộ kinh doanh có thể là cá nhân/một nhóm người thì theo quy định mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, chủ thể được phép thành lập hộ kinh doanh là cá nhân/các thành viên trong gia đình.y định mới về hộ kinh doanh như:

– Bỏ quy định phải đăng ký thành lập doanh nghiệp khi sử dụng từ mười lao động trở lên.

– Những người kinh doanh thời vụ không phải thành lập hộ kinh doanh

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan không được thành lập hộ kinh doanh

Thứ hai, hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm:

Thay vì giới hạn chỉ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động mới được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký như trước đây thì từ ngày 04/01/2021, hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm.

Thứ ba, bổ sung thêm quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình

Theo đó, chủ hộ kinh doanh sẽ là người đại diện cho hộ kinh doanh (với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi… theo quy định của pháp luật) thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Đồng thời, chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Thứ tư, không còn giới hạn về thời gian tạm ngừng kinh doanh (tối đa là 01 năm như tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP trước đây);

Thứ năm, bổ sung hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh:

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh: Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Thay đổi thời hạn thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh: từ “ít nhất 15 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh” thành “ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh”.

Thứ sáu, quy định đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:

– Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

– Quy định chi tiết hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp cụ thể:

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh: hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

Các trường hợp còn lại: hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Xem thêm:

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm