Giấy phép

Hướng dẫn xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Hướng dẫn xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là loại hàng hoá liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng nên việc trước khi phân phối, kinh doanh, bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng của của cơ quan y tế. 1. Điều kiện xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức...