căn cước công dân

Thủ tục làm lại căn cước công dân khi bị mất

Thủ tục làm lại căn cước công dân khi bị mất

Người dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân (CCCD) có thể đề nghị cấp lại tại cơ quan Công an có thẩm quyền nơi mình đang cư trú. Sau đây là trình tự, thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân.