covid-19

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc các...