Điều kiện kinh doanh

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CÔNG TY DƯỢC

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CÔNG TY DƯỢC

Kinh doanh dược phẩm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm tại sở kế hoạch đầu tư không có nhiều khác biệt so với đăng ký các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, để sau khi thành lập doanh […]

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế cả trong và ngoài nước đang tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp ráo riết sản xuất khẩu trang y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải doanh […]