Doanh nghiệp ưu tiên hải quan

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN HẢI QUAN

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN HẢI QUAN

Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Với nhiều đặc quyền, ưu đãi, trở thành doanh nghiệp ưu tiên là mục tiêu rất nhiều doanh nghiệp hướng đến. Vậy điều kiện và thủ tục...