Hàng hóa nhập khẩu

HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Bên cạnh tờ khai hải quan điện tử đã mở, khi tiến hành khai và đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu doanh nhiệp sẽ đính kèm các chứng từ sau đây tùy vào trường hợp nhập khẩu hàng hóa cụ thể: 1. Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ […]